ÜRETİM TEKNİSYENİ

 • Deneyim Deneyimli
 • Lokasyon İSTANBUL - AVRUPA
 • Fonksiyon ÜRETİM
 • Çalışma tipi Tam Zamanlı
 • Çalışma tipi 30.4.2019
Confirmed İlan kapatıldı
Confirmed İlan yayından kalkmış

ECZACIBAŞI-MONROL NÜKLEER ÜRÜNLER

Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler, kurulduğu günden bu yana yaptığı yatırımlar ve ürettiği ürünler ile Türkiye'de nükleer tıp sektörünün gelişmesine öncülük eden, yüksek hizmet kalitesinden ödün vermeden büyüyen, yüksek kalitede radyofarmasötik ilaç üretimi gerçekleştiren bir nükleer tıp kuruluşudur. Yurt içindeki ve yurt dışındaki üretim tesisleri, farklı ürün çeşitleri (PET & SPECT) ile nükleer tıp merkezlerine hizmet veren ilk üretici Türk firmasıdır.

Yeni Takım Arkadaşımızdan Neler Bekliyoruz?

 • Üretim süreçlerini baştan sonra(ışınlama, sentez, dağıtım) yerine getirmek ve üretilen ürünlerin paketlenmesini, etiketlenmesini ve araçlara yüklenmesini ilgili RSG , GMP ve talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Üretim için gerekli tüm şartların oluşturulmasını sağlamak , üretim için gerekli malzemelerin takibini yapmak ,GMP, GRP ve onaylı prosedür ve talimatlara uygun olarak üretimi gerçekleştirmek , kayıtlandırmak ve raporlamak.
 • Üretim laboratuvarının tertibi ve düzeni sağlamak, üretim malzemelerinin üretim öncesi hazır bulundurulmasını sağlamak.
 • Üretim çalışmaları kapsamındaki, cihazlar ve sistemler ile ilgili öngörülen koşulların sağlandığını kontrol etmek, sistem ve cihazların sürekli çalışır olduğunu takip etmek ve gerektiğinde ilgili birimlerle koordineli olarak , bu sistem ve cihazların sürekli uygun şekilde çalışır durumda olmalarını sağlamak üzere ilgili bakım ve çalışmaları yapmak, çalışmalar ile ilgili bilgi ve ihtiyaçları zaman geçirmeden yöneticisine ve ilgili birimlere bildirmek.
 • Üretim çalışmalarına ait ilgili prosedür , talimat ve metodların doğruluğunu sağlamak ve gerektiğinde revizyonlarını gerçekleştirmek.
 • Bölümü ile ilgili cihaz, sistem, proses ve üretim faaliyetleri için kalibrasyon, kalifikasyon ve validasyon çalışmalarını yapmak, raporlamak.
 • Ar-ge, Ür-ge faaliyetlerinde gerekli malzemelerin temini, üretim hazırlığı ve deneme üretimlerinde görev almak.

Kimi Arıyoruz?

 • Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik bölümlerinden ön lisans derecesinde mezun olmak
 • Tercihen üretim tecrübesine sahip olmak
 • Office programlarını etkin kullanabilmek
 • Esnek ve yoğun tempolu çalışmaya uyum sağlayabilmek
 • İstanbul Avrupa Yakası’nda ikamet etmek/edebilecek olmak
Cinsiyetsiz CV Cinsiyetsiz CV