STRATEJİ VE BÜYÜME DİREKTÖRÜ

 • Deneyim Deneyimli
 • Lokasyon İSTANBUL - ANADOLU
 • Fonksiyon SATIŞ
 • Çalışma tipi Tam Zamanlı
 • Çalışma tipi 31.12.2023

ESAN

1978’de kurulan Esan Türkiye'nin öncü endüstriyel mineral ve metalik maden üretici ve ihracatçılarından biridir. İSO’da Türkiye’nin en büyük 116. sanayi kuruluşu olan Esan, portföy çeşitliliği ve yüksek kadın çalışan oranıyla sektöründe fark yaratıyor. Türkiye’de 10 lokasyonda, yurtdışında 7 ofiste çalışıyor; 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Esan, sürdürülebilir madencilik anlayışıyla hayata değer katmak için çalışıyor. 

Yeni Takım Arkadaşımızdan Neler Bekliyoruz?

 • Esan'ın iş geliştirme ve proje geliştirme fonksiyonlarını denetlemek ve yönlendirmek.
 • Maden varlıklarını ve gelişmiş inşaat veya işletme aşamalarına yönelik yatırım fırsatlarını belirlerken ve değerlendirirken büyüme stratejisini, orta ve uzun vadeli hedefleri yürütme kurulu ile koordine etmek.
 • Stratejinin tanımlanmış girişimlere, eylem planlarına ve amaç ve hedefleri sağlayan kısa, orta ve uzun vadeli tahminlere dönüştürülmesini sağlamak için yıllık iş planlarına rehberlik etmek.
 • İş Geliştirme, Çalışma Yönetimi ve EPC Yönetimi dahil olmak üzere tüm işlevler hakkında bütünsel bir görüş sağlamak, büyümeyi hızlandırmak.
 • Strateji doğrultusunda yeni maden projeleri için mühendislik çalışmalarının (kapsam belirleme, ön fizibilite ve fizibilite) gözetiminden sorumlu olmak.
 • İş gerekçesini desteklemek için maden kaynaklarından çıkarılabilir rezervlere geçişten ve iş gerekçesinin teknik ve mali bileşenlerinin hazırlanmasından sorumlu olmak.
 • Büyüme projelerinin (yeni varlıkların geliştirilmesi veya satın alınması) erken aşamadan varlığın iş birimine devredilmesine kadar teslim edilmesini sağlamak.
 • SBU'lar tarafından sunulan projelerin kurumsal değerlendirmesine liderlik etmek ve akran değerlendirmesi yapmak, aynı zamanda lisansların açık artırma yoluyla alınabileceği hedef ülkelerdeki hükümet organlarıyla diyalogları başlatmak.
Sen tam bize göresin!
Yeni ekibin heyecanla seni bekliyor.

Nasıl bir takım arkadaşı arıyoruz?

 • Maden Mühendisliği Lisans Derecesi
 • Sektörde en az 15 yıl, yöneticilik pozisyonlarında en az 10 yıl deneyimli
 • Tercihen yeni proje geliştirme, proje yönetimi, EPC yönetimi konusunda deneyim sahibi
 • Maden varlıklarının birleşme ve satın alma faaliyetlerinde deneyimli
 • İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip
Bizce sen de «Kariyeri, Gelişimi, Hayatı ve Geleceği Eczacıbaşı’nda Yaşamalısın!»

Burada senin için ne var?

 • Kişisel, mesleki ve teknik yetkinliklerini sürekli geliştirebilir seni ve kariyerini destekleyecek eğitim programlarımıza katılabilirsin.
 • 40’tan fazla kuruluş arasında 120’den fazla uluslararası pazarda global fırsatlar ve rotasyon imkânı her zaman kapını çalabilir.
 • Eczacıbaşı’nda izinler, kişinin toplam çalışma deneyimi baz alınarak kıdem yılına göre hesaplanır. İzin hakkın da seninle birlikte gelir.
 • Farklı ödüllendirme yöntemleriyle başarıları her daim alkışlarız.
 • Eczacıbaşı’nda anne ve baba olmak ayrıcalıklı. Eczacıbaşı’nda anne olan çalışanlarımıza aylık kreş yardımı ve baba olan çalışanlarımıza 3 haftalık babalık izni hakkı sağlanır.
 • İstihdamda fırsat eşitliği sağlamaya kararlıyız. Çeşitliliğe değer veririz ve ırk, din, renk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, medeni durum veya kıdem durumuna göre ayrımcılık yapmayız. #KadınİşiErkekİşiBilmeyiz

Cinsiyetsiz CV Cinsiyetsiz CV