RADYASYON GÜVENLİĞİ UZMANI

 • Deneyim Deneyimli
 • Lokasyon KOCAELİ - GEBZE
 • Fonksiyon SAĞLIK VE ÇEVRE
 • Çalışma tipi Tam Zamanlı
 • Çalışma tipi 20.2.2024

ECZACIBAŞI-MONROL NÜKLEER ÜRÜNLER

Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler, kurulduğu günden bu yana yaptığı yatırımlar ve ürettiği ürünler ile Türkiye'de nükleer tıp sektörünün gelişmesine öncülük eden, yüksek hizmet kalitesinden ödün vermeden büyüyen, yüksek kalitede radyofarmasötik ilaç üretimi gerçekleştiren bir nükleer tıp kuruluşudur. Yurt içindeki ve yurt dışındaki üretim tesisleri, farklı ürün çeşitleri (PET & SPECT) ile nükleer tıp merkezlerine hizmet veren ilk üretici Türk firmasıdır.

Yeni Takım Arkadaşımızdan Neler Bekliyoruz?

 • Yurtiçi ve Yurtdışı tüm tesislerde gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin radyasyon güvenliği açısından ilgili tüzük, yönetmelik ve kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak
 • Tesis alanlarındaki ve personel üzerindeki cihazlardan elde edilen radyasyon verilerini kayıt altına almak, değerlendirmek, raporlamak ve gerektiğinde ilgili aksiyonları alarak Tesis/Operasyon Yöneticisine/Müdürüne/Direktörüne ve ilgili personele raporlamak
 • Tesislerdeki radyasyon alanlarında ilgili uyarı etiketlerinin, çalışma talimatlarının, acil durum planlarının bulundurulmasını, bu planlar ve talimatlar doğrultusunda acil durumlara müdahale edilmesini sağlamak ve bu doğrultuda ilgili kayıtların tutulmasını ve raporlanmasını gerçekleştirmek
 • Yurtiçi ve Yurtdışı tesislerinde yılda bir kez radyasyon sağlığı ve güvenliği kapsamında iç denetleme gerçekleştirmek, raporlamak ve değerlendirmek.
 • Yurtdışı tesis ziyaretleri düzenlemek, yerel yasa ve kurallara uygun dökümantasyon ve uygulamaları güncellemek
 • Yurtiçi/Yurtdışı hizmet projelerinde; radyofarmasotik üretim tesisi/nükleer tıp merkezi işletmeye alma-lisanslama-işletmeden çıkarma vb. konularda profesyonel destek vermek
 • NDK ile iletişimi güçlendirmek ve canlı tutmak adına periyodik ziyaretler düzenlemek
 • Radyasyondan Korunma konusunda firma içi ve firma dışı çalışanlara etkin eğitimler vermek
 • Merkezi Radyasyon ve İş Sağlığı kapsamında; tüm yurt içi/yurt dışı tesislerdeki atanmış Radyasyondan Korunma Sorumlularıyla düzenli olarak toplantılar yapmak, güncel gelişmelerden haberdar etmek, standart uygulamaların etkin şekilde yapılmasını takip etmek ve gerekli düzenlemelerin  yapılmasını sağlamak
 • Tesis radyasyon güvenliği kapsamında personeli de dahil ederek bu alanlarla ilgili risk değerlendirmelerinde bulunmak ve gerekiyorsa iyileştirme çalışmaları önermek
 • Tesislerdeki radyoaktif atıkların, ilgili radyoaktif atık yönetimi talimatınca belirtilmiş olduğu üzere toplanmasını, depolanmasını, bertaraf edilmesini sağlamak ve bunların kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak
 • Radyasyon ölçme ve değerlendirme hakkında prosedürlerin uygulanmasını ve kayıt takibinin yapılmasını sağlamak
 • İş güvenliği ile ilgili gerekli yasal ve yönetsel süreçlerin takibinden sorumlu olmak

Nasıl bir takım arkadaşı arıyoruz?

 • Üniversitelerin Fizik, Fizik Mühendisliği ve/ veya Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak
 • Radyasyon İş Sağlığı Güvenliği konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak(Tercihen bu alanlardaki uzmanlığına yönelik sertifika sahibi)
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Microsoft Office uygulamalarında etkin olmak
 • İstanbul Anadolu Yakası veya Gebze’de ikamet etmek/edebilecek olmak

Burada senin için ne var?

 • Kişisel, mesleki ve teknik yetkinliklerini sürekli geliştirebilir seni ve kariyerini destekleyecek eğitim programlarımıza katılabilirsin.
 • 40’tan fazla kuruluş arasında 120’den fazla uluslararası pazarda global fırsatlar ve rotasyon imkânı her zaman kapını çalabilir.
 • Eczacıbaşı’nda izinler, kişinin toplam çalışma deneyimi baz alınarak kıdem yılına göre hesaplanır. İzin hakkın da seninle birlikte gelir.
 • Farklı ödüllendirme yöntemleriyle başarıları her daim alkışlarız.
 • Eczacıbaşı’nda anne ve baba olmak ayrıcalıklı. Eczacıbaşı’nda anne olan çalışanlarımıza aylık kreş yardımı ve baba olan çalışanlarımıza 3 haftalık babalık izni hakkı sağlanır.
 • İstihdamda fırsat eşitliği sağlamaya kararlıyız. Çeşitliliğe değer veririz ve ırk, din, renk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, medeni durum veya kıdem durumuna göre ayrımcılık yapmayız. #KadınİşiErkekİşiBilmeyiz
Cinsiyetsiz CV Cinsiyetsiz CV