İÇ DENETİM UZMANI

 • Deneyim Deneyimli
 • Lokasyon İSTANBUL - AVRUPA
 • Fonksiyon FİNANS VE MUHASEBE
 • Çalışma tipi Tam Zamanlı
 • Çalışma tipi 25.12.2023

ECZACIBAŞI HOLDİNG

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri atılan Eczacıbaşı Topluluğu, başta yapı ürünleri, tüketim ürünleri ve sağlık alanlarında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen sanayi topluluklarından biridir. Eczacıbaşı Topluluğu, biri yabancı ortaklı olmak üzere toplam 40 kuruluşu, 11.300'ün üzerinde çalışanı ve 2019 sonu itibarıyla 9,5 milyar TL cirosuyla gayrimenkul geliştirme, doğal kaynaklar ve bilgi teknolojileri alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Yeni Takım Arkadaşımızdan Neler Bekliyoruz?

Eczacıbaşı Topluluğu'nda Yönetim Kurulu'na doğrudan bağlı olan Holding Denetleme Kurulu Başkanlığı'na raporlama yapacak, Eczacıbaşı merkez ofiste (Kanyon ofis binası) görev alacak olup grup şirketleri için iç denetimler gerçekleştirecek; yönetişimin, finansal ve operasyonel kontrol süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirecek; operasyonları ve iç kontrol ortamını iyileştirmek için öneriler sunacak bir İç Denetim Uzmanı arayışındayız.
 
 • Denetim planlamasına dahil olmak; denetimlerin/projelerin belirlenen zaman çerçevesi içinde tamamlanmasını sağlamak.
 • Tüm Grup şirketlerinin (Türkiye ve yurtdışında) iç denetimlerini gerçekleştirerek süreçleri ve iç kontrolleri değerlendirmek, iyileştirme alanlarını belirlemek ve üst yönetime raporlamak.
 • İç kontrol denetiminden sorumlu olmak – iş süreç kontrollerini gözden geçirme ve riskleri azaltma.
 • İç Denetim Yazılımı içinde iç denetim projelerinin bir sonucu olarak iç denetim raporu ve risk kontrol matrisleri hazırlamak.
 • Kurumsal düzeyde iş risklerinin tasarımını ve işletme etkinliğini değerlendirmek.
 • İç kontrol ve yönetişim süreçlerini nasıl iyileştirebileceğine dair önerilerde bulunmak.
 • Risk yönetimi prosedürlerinin etkinliğini değerlendirmek.
 • Denetim/danışmanlık firmalarıyla dış kaynak kullanımı/iş birliği iç denetim projelerine katılmak.
 • Grup şirketlerinin yöneticileri ile doğrudan etkileşimde bulunmak.
 • Sürekli mesleki gelişim ve eğitim bileşeni olarak, özellikle iç denetim, sahtekarlık, iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim alanlarında eğitimlere katılmak.
 • İç denetim ekibine ve grup üst yönetimine iç denetim alanındaki yeni gelişmelerle ilgili eğitim vermek.
Bizce sen de «Kariyeri, Gelişimi, Hayatı ve Geleceği Eczacıbaşı’nda Yaşamalısın!»

Nasıl bir takım arkadaşı arıyoruz?

 • İşletme yönetimi, Muhasebe, Finans, Fen, Mühendislik alanında lisans derecesine sahip, 
 • Büyük denetim firmalarında (risk güvencesi, adli muhasebe, denetim, danışmanlık) ve/veya büyük bir şirkette iç denetim, soruşturma, iç kontrol, uyumluluk veya denetim alanında 3 yıl deneyimli.
 • Güçlü etik standartlar ve yüksek düzeyde dürüstlük.
 • Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk duygusu olan, girişimde bulunabilen.
 • Güçlü iş yazma ve sözlü iletişim becerileri.
 • Denetim ve kontrol uygulamalarının derinlemesine anlayışı.
 • CIA veya CFE sertifikası önemli bir avantajdır.
 • Disiplinler arası ekiplerle proje yönetimi için organizasyon ve kolaylaştırma becerileri.
 • İyi derecede İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerileri (İtalyanca ya da Almanca ikinci dil olarak avantajlıdır.)
 • Veri görselleştirme araçları, süreç zekası araçlarında deneyim avantajlıdır.
 • İş, grup şirketlerinde yerinde denetimleri içerdiği için uluslararası seyahat kısıtlamaları olmamalıdır.
Sen tam bize göresin!
Yeni ekibin heyecanla seni bekliyor.

Burada senin için ne var?

Kişisel, mesleki ve teknik yetkinliklerini sürekli geliştirebilir seni ve kariyerini destekleyecek eğitim programlarımıza katılabilirsin.
40’tan fazla kuruluş arasında 120’den fazla uluslararası pazarda global fırsatlar ve rotasyon imkânı her zaman kapını çalabilir.
Eczacıbaşı’nda izinler, kişinin toplam çalışma deneyimi baz alınarak kıdem yılına göre hesaplanır. İzin hakkın da seninle birlikte gelir.
Farklı ödüllendirme yöntemleriyle başarıları her daim alkışlarız.
İşinin niteliğine uygun olarak farklılaşan çalışma modelleri ile lokasyon bağımsız ya da hibrit çalışma imkanlarından yararlanabilir, esnek çalışma saatleriyle çalışma programını kendin belirleyebilirsin. 
Eczacıbaşı’nda anne ve baba olmak ayrıcalıklı. Eczacıbaşı’nda anne olan çalışanlarımıza aylık kreş yardımı ve baba olan çalışanlarımıza 21 iş günü babalık izni hakkı sağlanır.
İstihdamda fırsat eşitliği sağlamaya kararlıyız. Çeşitliliğe değer veririz ve ırk, din, renk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, medeni durum veya kıdem durumuna göre ayrımcılık yapmayız. #KadınİşiErkekİşiBilmeyiz
 
Cinsiyetsiz CV Cinsiyetsiz CV