İÇ DENETİM UZMANI

 • Deneyim Deneyimli
 • Lokasyon İSTANBUL - AVRUPA
 • Fonksiyon FİNANS VE MUHASEBE
 • Çalışma tipi Tam Zamanlı
 • Çalışma tipi 31.8.2022

ECZACIBAŞI HOLDİNG

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri atılan Eczacıbaşı Topluluğu, başta yapı ürünleri, tüketim ürünleri ve sağlık alanlarında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen sanayi topluluklarından biridir. Eczacıbaşı Topluluğu, biri yabancı ortaklı olmak üzere toplam 40 kuruluşu, 11.300'ün üzerinde çalışanı ve 2019 sonu itibarıyla 9,5 milyar TL cirosuyla gayrimenkul geliştirme, doğal kaynaklar ve bilgi teknolojileri alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Yeni Takım Arkadaşımızdan Neler Bekliyoruz?

Eczacıbaşı Topluluğu’nda Yönetim Kurulu’na doğrudan bağlı olan Holding Denetleme Kurulu Başkanlığında görev alacak İç Denetçi arayışındayız. Yeni ekip üyemiz Holding merkezinde (Kanyon ofis binası) görev alacaktır. 
Eczacıbaşı Topluluğu Denetleme Kurulu Başkanlığı Topluluk Kuruluşlarının iç denetimini gerçekleştirerek; yönetişim, kontrol süreçlerinin etkililiğini ve verimliliğini değerlendirir, operasyonlar ile iç kontrol ortamını iyileştirme önerilerini oluşturur. 

Bununla birlikte;
 • Denetim planı oluşturulmasına katılmak ve planlanan denetimlerin / projelerin takvime uygun olarak tamamlanmasını sağlamak.
 • Süreçleri ve iç kontrolleri değerlendirmek, iyileştirme alanlarını belirlemek ve üst yönetime raporlamak amacıyla Topluluk Kuruluşlarının (hem Türkiye'de hem de yurt dışında) iç denetimlerini gerçekleştirmek.
 • İç kontrollerin etkililiğinin değerlendirilmesi. 
 • Süreçlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi.
 • İç denetim projelerinin yürütüldüğü Eczacıbaşı İç Denetim Yazılımı’nda iç denetim raporu ve risk kontrol matrislerini hazırlamak.
 • Kuruluş düzeyi, faaliyet risklerinin tasarım ve işletme etkililiğini değerlendirmek.
 • İç kontroller ve yönetişim süreçlerinin geliştirilmesi için öneriler yapılması.
 • Risk yönetimi prosedürlerinin etkililiğini değerlendirmek.
 • Danışmanlık firmalarıyla birlikte iç denetim veya iç kontrol projelerine katılmak.
 
Ayrıca…
Topluluk üst yönetimiyle doğrudan etkileşim.
Sürekli mesleki gelişim ve eğitimin bir parçası olarak, özellikle iç denetim, suiistimal, iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim alanlarında eğitimlere katılım imkânı.
İç denetim ekibine ve grubun üst yönetimine iç denetim alanındaki yeni gelişmeler hakkında seminer düzenlenmesi

Nasıl bir takım arkadaşı arıyoruz?

 • Dört büyük denetim şirketinde  (denetim, risk veya danışmanlık bölümlerinde) ve / veya çokuluslu ve kurumsal şirketlerde iç denetime alanında 3 yıl ve üzeri deneyime sahip, 
 • Üniversitelerin Ekonomi, Muhasebe, Finans, İşletme veya Mühendislik bölümlerinden lisans derecesine sahip, 
 • Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, gerektiğinde inisiyatif alabilen,
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri olan,
 • Denetim ve kontrol uygulamalarına hâkimiyet (Tercihen CIA sertifikası sahibi veya sertifika sürecini başlatmış olan),
 • Farklı ekiplerle proje yönetimi için organizasyon becerisine sahip,
 • Hem yazılı hem de sözlü olarak çok iyi derecede İngilizce bilen (Tercihen Almanca veya Rusça bilen),
 • Veri görselleştirme veya süreç zekası araçlarında deneyimli,
 • Topluluk Kuruluşlarının yerinde denetimleri için yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan.
 
Cinsiyetsiz CV Cinsiyetsiz CV