İÇ DENETİM UZMANI

 • Deneyim Deneyimli
 • Lokasyon İSTANBUL - ANADOLU
 • Fonksiyon FİNANS VE MUHASEBE
 • Çalışma tipi Tam Zamanlı
 • Çalışma tipi 31.8.2022

ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ

Tüketim ürünleri alanında, 70 yılı aşkın bir süredir öncü ürün ve kategorilerde tüketici ihtiyaçlarını karşılayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri; temizlik kağıtları, bebek bakım, kişisel bakım, ev bakım ve ev dışı temizlik kategorileri altında Selpak, Solo, Uni, OK, Detan gibi birçok öncü markayı bünyesinde barındırıyor ve çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın gereği olan tüketim ürünlerinin sunumunda öncülük yapmak ve kullanımını yaygınlaştırmak temel amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 

İş Tanımı

Eczacıbaşı Topluluğu'nda Yönetim Kurulu'na doğrudan bağlı olan Holding Denetleme Kurulu Başkanlığı'na ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'suna raporlama yapacak, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri İç Denetim ekibinde görev alacak İç Denetim Uzmanı arayışındayız.

Yeni Takım Arkadaşımızdan Neler Bekliyoruz?

 • Denetim planı oluşturulmasına katılmak ve planlanan denetimlerin / projelerin takvime uygun olarak tamamlanmasını sağlamak,
 • Süreçleri ve iç kontrolleri değerlendirmek, iyileştirme alanlarını belirlemek ve üst yönetime raporlamak amacıyla Topluluk Kuruluşlarının (hem Türkiye'de hem de yurt dışında) iç denetimlerini gerçekleştirmek,
 • İç kontrollerin etkililiğinin değerlendirilmesi,
 • Süreçlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi,
 • İç denetim projelerinin yürütüldüğü Eczacıbaşı İç Denetim Yazılımında iç denetim raporu ve risk kontrol matrislerini hazırlamak,
 • Kuruluş düzeyi, faaliyet risklerinin tasarım ve işletme etkililiğini değerlendirmek,
 • İç kontroller ve yönetişim süreçlerinin geliştirilmesi için öneriler yapılması,
 • Risk yönetimi prosedürlerinin etkililiğini değerlendirmek,
 • Danışmanlık firmalarıyla birlikte iç denetim veya iç kontrol projelerine katılmak.

Nasıl bir takım arkadaşı arıyoruz?

 • İç denetim alanında 3 yıl ve üzeri deneyime sahip,
 • Üniversitelerin Ekonomi, Muhasebe, Finans, İşletme veya Mühendislik bölümlerinden lisans derecesine sahip,
 • Güçlü etik anlayışına sahip,
 • Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, gerektiğinde inisiyatif alabilen,
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri,
 • Denetim ve kontrol uygulamalarına hâkimiyet,
 • Çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi,
 • Tercihen Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça gibi ikinci bir dilde hâkimiyet,
 • Tercihen veri analitiği ve süreç zekası araçları ile SAP programlarında bilgi sahibi,
 • Denetim ve kontrol uygulamalarına hâkimiyet (Tercihen CIA sertifikası sahibi olunması veya sertifika sürecinin başlatılmış olması),
 • Yerinde denetimler için yurtiçi ve yurtdışı seyahat kısıtlamalarının bulunmaması.

Cinsiyetsiz CV Cinsiyetsiz CV