İÇ DENETİM SORUMLU UZMANI (DİJİTAL DENETİM ve VERİ ANALİTİĞİ)

 • Deneyim Deneyimli
 • Lokasyon İSTANBUL - AVRUPA
 • Fonksiyon FİNANS VE MUHASEBE
 • Çalışma tipi Tam Zamanlı
 • Çalışma tipi 25.7.2020

ECZACIBAŞI HOLDİNG

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri atılan Eczacıbaşı Topluluğu, başta yapı ürünleri, tüketim ürünleri ve sağlık alanlarında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen sanayi topluluklarından biridir. Eczacıbaşı Topluluğu, üçü yabancı ortaklı olmak üzere toplam 39 kuruluşu, 11.600'ün üzerinde çalışanı ve 2018 sonu itibarıyla 8,8 milyar TL cirosuyla gayrimenkul geliştirme, doğal kaynaklar ve bilgi teknolojileri alanlarında da faaliyet göstermektedir.

İş Tanımı

Eczacıbaşı Holding Denetleme Kurulu Başkanlığı bünyesinde, Dijital Denetim ve Veri Analiği ekibinde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızda kullanılan bilgi teknolojileri sistemlerinin denetimi dahil, güncel bilgi teknolojilerinin veri analitiği ve dijital denetim amaçlı iç denetimde kullanılması, senaryolarla denetim, denetimde robot kullanımı ve bütünleşik dijital süreç tasarımları ve dijital denetimin bu süreçlerde konumlandırılması konularından sorumlu olacak BT İç Denetim Sorumlu Uzmanı arıyoruz.

Yeni Takım Arkadaşımızdan Neler Bekliyoruz?

 • Karmaşık iş ve bilgi teknolojileri süreçlerinin denetimi ile anlık (Ad-hoc) iç denetim çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Risk değerlendirmesi, kapsam ve zamanlama doğrultusunda denetim proje planlanını oluşturmak,
 • Katma değer yaratan denetim bulguları hazırlamak, iyileştirme tavsiyeleri eklemek, gözden geçirme ve takibini yapmak,
 • İçsel ve artık risklerin tespitini ve risk bazlı denetimleri gerçekleştirmek,
 • Karmaşık veriler üzerinden çalışmalar yürütmek; ortaya çıkan verileri değerlendirerek iyileştirme önerileri oluşturmak.  

Nasıl bir takım arkadaşı arıyoruz?

 • Lisans eğitimini tercihen Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri vb. bölümlerinde tamamlamış,
 • Tercihen büyük denetim firmaları, banka veya büyük kuruluşların iç denetim birimlerinde bilgi teknolojilerinde denetiminde en az 6 yıl deneyimli,
 • Risk değerlendirmeleri gerçekleştirme, kontrol dokümanları oluşturma ve güncelleme, kontrol testleri gerçekleştirme, eksiklikleri takip etme ve çözümler tavsiye etmeyi içeren iç denetim çerçevesi hakkında bilgi sahibi,
 • İstatistik, analiz ve veri tabanı kodlama dillerini kullanabilen(SQL vb.),
 • Alteryx, SAS, ACL, Idea gibi analitik programlara hakim,
 • Qlikview, Tableau, Microstrategy gibi veri görselleştirme platformları hakkında bilgi sahibi,
 • SAP ve/veya SAP S/4Hana deneyimi olan,
 • Tercihen SOX 404 uyum,  ITIL ve COBIT çerçevelerine uygunluk alanında denetimler yapan,
 • Tercihen Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA) ve/veya Uluslararası İç Denetçi (CIA) profesyonel sertifikalarına sahip.
 
 

Burada senin için ne var?

Cinsiyetsiz CV Cinsiyetsiz CV