BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇ UZMANI

 • Deneyim Deneyimli
 • Lokasyon İSTANBUL - ANADOLU
 • Fonksiyon BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 • Çalışma tipi Tam Zamanlı
 • Çalışma tipi 31.10.2019

ECZACIBAŞI-MONROL NÜKLEER ÜRÜNLER

Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler, kurulduğu günden bu yana yaptığı yatırımlar ve ürettiği ürünler ile Türkiye'de nükleer tıp sektörünün gelişmesine öncülük eden, yüksek hizmet kalitesinden ödün vermeden büyüyen, yüksek kalitede radyofarmasötik ilaç üretimi gerçekleştiren bir nükleer tıp kuruluşudur. Yurt içindeki ve yurt dışındaki üretim tesisleri, farklı ürün çeşitleri (PET & SPECT) ile nükleer tıp merkezlerine hizmet veren ilk üretici Türk firmasıdır.

Yeni Takım Arkadaşımızdan Neler Bekliyoruz?

 • İş süreçlerini ve aralarındaki ilişkiyi bilen, doğru çözüm ve teknoloji ile yönlendiren, değer ve değişim yaratan, danışılan iş ortağı olur.
 • İş ihtiyaçlarına ve kuruluşların stratejisine uygun şekilde BT çözümleri geliştirir.
 • İş ve kurumsal uygulamalar ile ilgili projeleri yürütür, aralarındaki entegrasyonları gerçekleştirir ve işletilmesini sağlamak için gerekli operasyonel desteği sağlar.
 • Yeni ülke ve/veya satın alınan şirketlere SAP kurulumunda etkin rol alır.
 • SAP kurulum ve proje süreçlerinde kavramsal tasarımında ve gerekli uyarlamaların yapılmasında etkin rol alır.
 • SAP değişiklik yönetiminde sorumlu olunan modül ile ilgili süreci yürütür, gerekli testlerin yapılması ve/veya yapılmasının koordine edilmesini sağlar.
 • SAP ay sonu kapanışlarına destek sağlar.
 • SAP kullanıcı desteği verir.
 • Sorumlu olduğu süreçlerle ilgili konularda SAP Eğitimi verir.
 • SAP BSV (bilgisayarlı sistem validasyonu) çalışmalarına katılır ve sistemin “valide” statüde tutulmasından sorumludur.
 • Değişiklik taleplerinin değerlendirilmesinde BT Yöneticisine yardımcı olur.
 • Sorumluluk alanında Topluluk politikalarına uygun şekilde bilgi güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli planları yapar, uygular ve denetler.
 • Sorumluluk alanında bilgi teknolojileri ile ilgili riskleri tanımlar, gözden geçirerek değerlendirir ve aksiyonları belirleyerek takip eder.
 • Sorumluluk alanında bilgi teknolojileri hizmeti alınan tedarikçilerle koordinasyon sağlar, anlaşma yaparak alınan hizmetin anlaşmaya uyumunu denetler ve tedarikçi yönetimini yapar.
 • Sahibi olduğu süreçlerin performansını ölçümler ve takip eder.
 • Sorumluluk alanında iç ve dış tüm denetim raporlarındaki bulguların giderilmesini sağlar.
 • Konusuyla ilgili Kalite adımlarını (Değişiklik Kontrol, Düzenleyici Faaliyet, Önleyici Faaliyet ve sapma) takip eder ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar.
 • Gerekli tüm dokümantasyonu yapar.

Kimi Arıyoruz?

 • SAP MM/SD modüllerinden en az birini iyi derecede bilen,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Müşteri odaklı,
 • Üniversitelerin Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakültelerinden (Tercihen Endüstri Mühendisliği) mezunu bir Bilgi Teknolojileri Süreç Uzmanı arıyoruz. 
Cinsiyetsiz CV Cinsiyetsiz CV