Haberler
Milyonları etkileyecek teknolojileri geliştirebilecek girişimciler aranıyor!

Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana destekçileri arasında yer aldığı, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) öncülüğünde, Bill & Melinda Gates Vakfı, Limak Holding ve Dünya Gıda Programı’nın (WFP) destekleri ile düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKA) Etki Hızlandırma Programı, mültecilere ve mevsimlik işçilere yönelik iş fikirleri geliştirebilecek girişimcileri arıyor. Program, mevsimlik işçi ve mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik teknolojiler geliştirebilecek iş fikirlerinin hayata geçmesini ve böylelikle milyonlarca insanın hayatına dokunabilmeyi hedefliyor. 

SKA Etki Hızlandırma Programı’na 28 Haziran Cuma gününe kadar başvurabilirsiniz.

Programa kimler başvurabilir?

*Mülteciler ve dezavantajlı gruplara yönelik, temel hak ve ihtiyaçlara erişim ve geçim fırsatlarını arttıran teknolojik ve ölçeklenebilir bir iş modeli olan,

*Yerinden edilmiş kişiler ve göçmenlerin geçim kaynaklarına erişimini kolaylaştırabilecek, doğrulanabilir ve akredite bir dijital kimlik üzerinde çalışmalar yapan,

*Temiz su ve sanitasyon alanında, su verimliliği, atık su arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri ile ilgili teknolojik çözümler geliştiren,

*Mülteci ve mevsimsel tarım işçi kampları gibi suya erişimin kısıtlı olduğu alanlara/ülkelere yönelik portatif tuvalet ve sanitasyon çözümleri olan girişimciler, teknoloji şirketleri, çözümlerini ticari bir platformda geliştirmek isteyen sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler başvurabilir. 

 Program neler sağlıyor?

*14.000 USD’ye kadar maddi destek

*Alanında uzman yerli ve yabancı rehberlerden teknik destek ve iş geliştirme desteği

*Çözümlerini test edebileceğin/geliştirebileceğin saha ziyaretleri

*Programın güçlü ve geniş network ağından faydalanma ve işbirliği fırsatları

*Programa yurt dışından katılacak girişimcilerle/şirketlerle işbirliği olanağı

*100.000 USD’ye kadar etki yatırımı